Byla sobota 22. ledna odpoledne a do sálu kulturního domu se začaly scházet masky. Nebyly to žádné „fádní“ masky, byly to masky, které se vztahovaly k tématu celého karnevalu – k Číně. Rozmanitých masek se sešlo celkem 43 a samozřejmě mezi nimi nechyběli Číňanky a Číňani, čínští princové a draci, gejši, celá tlupa medvídků panda a navšívil nás dokonce i kousek čínské zdi. Celé odpoledne mohly děti soutěžit a tancovat při živé hudbě. Samozřejmě, že nebylo zapomenuto ani na tradičního Vážanského slavíka či vyhodnocení nakreslených obrázků. Žádná maska neodcházela z kulturního domu s prázdnou – všichni si odnášely plné kapsy sladkostí, také nějakou tu odměnu, kterou si vytočili na kole štěstí. Doufáme, že nejen pořadatelé odcházeli domů s pocitem vydařeného sobotního odpoledne. Všem patří díky za vytvoření dobré nálady a rodičům pak pochvala za krásně připravené karnevalové masky.