Na katastru obce Vážany byly nalezeny klíče. Klíče jsou uloženy v kanceláři obecního úřadu.