V naší obci bude probíhat nové mapování katastru za účelem vytvořní nové digitální katastrální mapy s dostatečnou geometrickou přeností a s údaji katastru v souladu se skutečným stavem v terénu. Informace o zahájení nového mapování bude umístěna na úřední deste příslušného katastrálního úřadu. Více informací zde.priloha_645026680_0_69705351010_731_OO12019_obnova221