Obec Vážany
ÚŘEDNÍ DESKA
Obec Vážany
FOTOGALERIE
Obec Vážany
AKTUALITY
Obec Vážany
KONTAKT

Aktuality z obce Vážany

Hasičský ples 1. 2. 2020

Objednávka naturálií

Agrospol, a. d. Knínice oznamuje, že objednávky na naturálie se uskuteční na obecním úřadě ve Vážanech ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 14:15 do 15:00 hod. Ceny jsou stanoveny takto: brambory – 1200 Kč/ar, obilí 400 Kč/q, řepa – cena nestanovena.

Pořízení nového hasičského vozidla – zásada publicity

Harmonogram svozu tříděného odpadu ve Vážanech v roce 2020

O 1. 1. 2020 dochází ke změně systému svozu komunálního (směsného) odpadu. Nově bude vyvážen pouze 1 x za měsíc. Harmonogram svozu na celý rok ke stáhnutí zde.

Technické služby Malá Haná – financování nádob na tříděný odpad

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EU Fond soudržnosti Státní fond životního prostředí