ÚŘEDNÍ DESKA
FOTOGALERIE
AKTUALITY
KONTAKT

Aktuality z obce Vážany

Obecní rozhlas

V obci byl zprovozněn nový rozhlas. Prosíme občany, aby případný špatný odposlech nahlásili na obecním úřadě.

Sběr železného šrotu

SDH Vážany oznamuje občanům, že ve středu 22. května proběhne sběr železného šrotu.

Den dětí – sobota 1. června 2019

SDH Vážany zve srdečně děti na dětský den, který se bude konat v sobotu 1. června u kulturního domu. Od 14 hodin budou pro děti připraveny soutěže a skákací hrad. Od 15 hod bude otevřena cesta do pohádkového lesa – setkání s pohádkovými postavami, které budou mít pro děti připraveny úkoly. Začátek trasy u kulturního domu, trase je dlouhá cca 2 km a je sjízdná sportovním kočárkem. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat uvnitř KD. Plakát ZDE.

Hasičský výlet – neděle 9. června 2019

Sbor dobrovolných hasičů zve rodiny na tradiční výlet pořádaný ke Dni dětí. Cílem výletu je Permonium v Oslavenech u Brna a parková železniční dráha za nákupním centrem Olympie Brno. Výlet se koná v neděli 9. června, odjezd autobusu z návsi v 8:45, návrat kolem 17 hodiny. SDH hradí dopravu. Nahlásit se můžete u paní Lucie Šmeralové (tel. 736 225 946, e-mail: lucie.smeralova@seznam.cz) Plakát ZDE.

Technické služby Malá Haná – financování nádob na tříděný odpad

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Změna systému svozu odpadů – informační leták