ÚŘEDNÍ DESKA
FOTOGALERIE
AKTUALITY
KONTAKT

Aktuality z obce Vážany

Pozvánka na Vážanské hody

Sbor dobrovolných hasičů Vážany Vás srdečně zve na Vážanské hody, které se konají v sobotu 31. srpna 2019. Program: v 15:30 utkání Chaloupky versus Dědina v malém fotbálku, od 18 hod hodová zábava před kulturním domem s bohatým občerstvením, od 20 hod začne hrát kapela SPRINT. Vstupné 60 Kč.

Harmonogram svozu tříděného odpadu ve Vážanech.

Od 1. 7. 2019 funguje nový systém svozu tříděného odpadu v obci. Domácnosti obdrží celkem tři nádoby na tříděný odpad – popelnici na bioodpad, popelnici na plast a kov a popelnici na papír. Tento odpad bude svážen přímo od domu dle harmonogramu, který je ke stažení ZDE. Kontejnery na tříděný odpad umístěné před obecním úřadem se budou nadále vyvážet beze změny. Taktéž komunální odpad bude svážen jako doposud společností SUEZ, tzn. 1 x za 14 dní.

Hospodaření s vodou a napouštění bazénů v obci

Obec Vážany oznamuje všem vlastníkům bazénů v obci, že z důvodu šetření pitnou vodou v období dlouhotrvajícího sucha, mají všichni zájemci o napouštění bazénů toto konzultovat se starostem obce.

Technické služby Malá Haná – financování nádob na tříděný odpad

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Změna systému svozu odpadů – informační leták

 

Pořizování fotografií na akcích obce

Vážení občané, v průběhu akcí pořádaných na území obce Vážany bude provádět fotografování náš obecní fotograf. Poznáte ho podle visačky a fotoaparátu v ruce. Fotografie pořizujeme proto, abychom zhmotnily vzpomínky na tyto akce a Vy, Vaše rodiny, přátelé a blízcí se na ně mohli kdykoli podívat, a to buď na internetových stránkách obce:
https://www.vazany.cz nebo v kronice obce. Samozřejmě chápeme, že někteří z Vás se fotografovat nechtějí, potom, prosím, sdělte fotografovi, že si nepřejete být fotografováni, zamezíte tak i zveřejnění Vašich fotografií na výše uvedených stránkách. Pokud fotografování neodmítnete a až později si rozmyslíte, že nechcete, aby Vaše fotografie byla někde zveřejněna nebo že chcete, aby zveřejněná fotografie byla vymazána, přijděte prosím v úředních hodinách na úřad obce a my Vámi nechtěnou fotografii nebudeme zveřejňovat, a pokud již zveřejněná je, smažeme ji. Přejeme příjemné chvíle strávené na obecních akcích. Ing. Libor Dvořák, starosta