Výdej naturálií ječmene

Agrospol, a. d. Knínice oznamuje, že výdej naturálií ječmene proběhne na posklizňové lince v areálu střediska Knínice ve dnech:

Úterý 23. 7. od 9:00 do 17:00 hod

Čtvrtek 25. 7. od 9:00 do 17:00 hod

Sobota 27. 7. od 9:00 do 15:00 hod

Vjezd do areále střediska Knínice bude ze severovýchodního rohu (od topolů a příjmových košů). V případě zakoupení pytlů bude účtována cena 15 Kč/kus. Informace: Ing. Martin Kovář, vedoucí posklizňové inky, tel.: 731 616 321.

Harmonogram svozu tříděného odpadu ve Vážanech.

Od 1. 7. 2019 funguje nový systém svozu tříděného odpadu v obci. Domácnosti obdrží celkem tři nádoby na tříděný odpad – popelnici na bioodpad, popelnici na plast a kov a popelnici na papír. Tento odpad bude svážen přímo od domu dle harmonogramu, který je ke stažení ZDE. Kontejnery na tříděný odpad umístěné před obecním úřadem se budou nadále vyvážet beze změny. Taktéž komunální odpad bude svážen jako doposud společností SUEZ, tzn. 1 x za 14 dní.

Změna otevírací doby – pošta Knínice

Pošta Knínice oznamuje změnu otevírací doby. Nová otevírací doba k nahlédnutí ZDE.

Hospodaření s vodou a napouštění bazénů v obci

Obec Vážany oznamuje všem vlastníkům bazénů v obci, že z důvodu šetření pitnou vodou v období dlouhotrvajícího sucha, mají všichni zájemci o napouštění bazénů toto konzultovat se starostem obce.

Technické služby Malá Haná – financování nádob na tříděný odpad

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Změna systému svozu odpadů – informační leták