Napouštění bazénů

Obec Vážany důrazně žádá občany, aby jakoukoli vyšší spotřebu vody (např. napouštění bazénů apod.) nahlásili starostovi obce. Je to nezbytné k zajištění plynulého zásobování obce pitnou vodou. Děkujeme.

Oznámení OÚ

Veškeré účetní doklady a vyhlášky a nařízení obce Vážany jsou v písemné podobě k nahlédnutí v úřední den v kanceláři obecního úřadu.

Pořízení nového hasičského vozidla – zásada publicity