Hasičský ples 1. 2. 2020

Objednávka naturálií

Agrospol, a. d. Knínice oznamuje, že objednávky na naturálie se uskuteční na obecním úřadě ve Vážanech ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 14:15 do 15:00 hod. Ceny jsou stanoveny takto: brambory – 1200 Kč/ar, obilí 400 Kč/q, řepa – cena nestanovena.

Pořízení nového hasičského vozidla – zásada publicity

Harmonogram svozu tříděného odpadu ve Vážanech v roce 2020

O 1. 1. 2020 dochází ke změně systému svozu komunálního (směsného) odpadu. Nově bude vyvážen pouze 1 x za měsíc. Harmonogram svozu na celý rok ke stáhnutí zde.

Technické služby Malá Haná – financování nádob na tříděný odpad

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EU Fond soudržnosti Státní fond životního prostředí