Školení řidičů

V pátek 12. dubra od 19 hod. proběhne v sále KD školení řidičů. Školení je zdarma.

Divadelní představení ochotnického spolku Pamětice

Divadelníní ochotnický spolek při SDH Pamětice uvádí hru Arnošta Goldflama DÁMSKÁ ŠATNA, které se uskuteční v sobotu 18. května v 19 hodin v sále KD. Hra není vhodná pro děti, vstupné dobrovolné.

Dovolená MUDr. Rula Machačová.

Dětská lékařka MUDr.Rula Machačová oznamuje čerpání dovolené v ordinaci zdravotního střediska v Šebetově ve dnech 27.4.2019 -9.5.2019. Sestra bude v ordinaci v Šebetově přítomna v pondělí a v pátek od 7:30 do 10 hodin. Zastupuje MUDr. Pavel Doležel v ordinaci Velké Opatovice či dětská pohotovost Nemocnice Boskovice po -pá: 17-22hodin, so,ne,státní svátek: 8–20hodin.

Technické služby Malá Haná – financování nádob na tříděný odpad

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Nové mapování katastru nemovitostí

V naší obci bude probíhat nové mapování katastru za účelem vytvořní nové digitální katastrální mapy s dostatečnou geometrickou přeností a s údaji katastru v souladu se skutečným stavem v terénu. Informace o zahájení nového mapování bude umístěna na úřední deste příslušného katastrálního úřadu. Více informací zde.priloha_645026680_0_69705351010_731_OO12019_obnova221

Změna systému svozu odpadů – informační leták