OBJEKTY V OBCI

Kostel zvěstování panny Marie

Kostelíček Zvěstování Panny Marie se nachází při silnici Boskovice – Jevíčko. Má podobu rovnoramenného kříže. Jedná se o barokní stavbu obestavěnou zdí, která má obrys želvího krunýře. V kostele jsou čtyři oltáře. Za hlavním oltářem je nádherný obraz andělského zvěstování. V potranních oltářích dominují sochy sv. Jana Nepomuckého a Archanděla Michaela. Mezi hlavním oltářem a levým bočním oltářem se nachází šikmo orientovaný oltář s obrazem anděla a soškou Panny Marie Lurdské. Hlavní a oba boční oltáře jsou bohatě zdobeny soškami a hlavičkami malých andělíčků.

Historicky nejcennější je obraz Poslední večeře Páně, namalovaný na dřevě, který je umístěn v sakristii. Na kůře jsou zřejmě původní dřevěné varhany. V kostelní věži je umístěn zvon, v dřívějších dobách tam byly zvony dva. V letech 1956 – 63 byla provedena rozsáhlá oprava střechy a fasády kostela. V roce 1994 byla provedena elektroinstalace a osvětlení kostela, oprava střechy a nabílení omítky. V roce 1925 byl před kostelem postaven pomník padlým obětem v 1. světové válce, na kterém je napsáno: ZDE SE NARODILI, ZDE ŽILI A TAM NĚKAM DALEKO MUSELI JÍT ZEMŘÍT! Stojí po levé straně u vchodu do kostelíčka a po pravé straně se nachází kříž.

HASIČSKÝ DŮM (KULTURNÍ DŮM)

Hasičský dům je další významnou budovou, na kterou jsou vážanští občané hrdi. Byl postaven roku 1931 jako první v obcích Malé Hané. V hasičském domě je velké jeviště. Toho dříve využívali ochotníci, a proto v 1946 zde byl založen dramatický a divadelní spolek Beseda, který již nefunguje. Dnes ho však hojně využívají ochotníci z Knínic u Boskovic. Dále je hasičský dům využíván pro konání plesů, hodových a jiných zábav, mikulášských besídek a dětských dnů. Vedle hasišského domu se nachází knihovna, která má dlouholetou tradici a také místní hospůdka, která byla vystavěna roku 1994 a nedávno bylo před ní zbudováno nové venkovní posezení.

TENISOVÝ KURT

Tenisový kurt byl vybudován a uveden do provozu v roce 2006. Celkové náklady na vybudování tenisového kurtu činí 860 000 Kč. Část výstavby byla financována z dotace Jihomoravského kraje z Programu obnovy venkova – 190 000 Kč. Velkým dílem se na budování kurtu podíleli místní občané a dobrovolní hasiči. Kurt slouží nejen na tenis, ale i na volejbal a nohejbal. Je využíván širokou veřejností. Fotogragie ze slavnostního otevírání kurtu naleznete ve fotogalerii. K tenisovému kurtu náleží také hřiště na malou kopanou společně se zázemím pro nejmenší občany naší obce. Tenisový kurt je pronajímán za 50 Kč na hodinu. Rakety, míčky a klíče od tenisového kurtu jsou k zapůjčení u pana Veverky, č. p. 55. Kurt je možné si také dopředu zarezervovat a to na telefonním čísle 723 458 593 (taktéž pan Veverka).