Pořízení nového hasičského vozidla – zásada publicity