Obecní úřad prosí občany, zda někdo vlastní místní kroj nebo jakoukoliv jeho část ať se ozve obecnímu úřadu na telefonním čísle 728296185. Jedná se o tvorbu kroniky místních krojů. Autor kroniky daného člověka navštíví a kroj nebo jeho část si pouze vyfotí. Předem děkujeme za vaši spolupráci.