Žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin 

Upozornění vlastníkům