Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Velkoobjemový odpad - kontejner bude přistaven v páte 30.9.2022 před OÚ a odvozen v pondělí 3.10.2022. Nebezpečný odpad - svoz proběhne v úterý 4.10.2022 od 16:05 - 16:35.

Oznámení OÚ

Veškeré účetní doklady a vyhlášky a nařízení obce Vážany jsou v písemné podobě k nahlédnutí v úřední den v kanceláři obecního úřadu.

Technické služby Malá Haná – financování nádob na tříděný odpad

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast,

Pořizování fotografií na akcích obce

Vážení občané, v průběhu akcí pořádaných na území obce Vážany bude provádět fotografování náš obecní fotograf. Poznáte ho podle visačky a fotoaparátu v ruce. Fotografie pořizujeme proto, abychom zhmotnily vzpomínky na tyto akce a Vy, Vaše rodiny, přátelé a blízcí se na ně mohli kdykoli podívat, a to buď na internetových stránkách obce: https://www.vazany.cz nebo