Injekční jehly rozhodně do tříděného odpadu nepatří